آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com

اخلاق جهانی (خ)

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۰۳:۱۳ ب.ظ

نمره

نمره درس از 20 محاسبه می شود: 15 نمره امتحان پایانی + 5 نمره تکلیف کلاس.


تکلیف

بخشی از تکالیف در حین ترم به عهده دانشجو گذاشته می شود. به علاوه، تحقیق پایان ترم با از 20 تا 25 دی ماه تحویل داده شود. 


حضور در کلاس

همه دانشجویان باید در کلاس ها حاضر شوند و غیبت بیش از حد موجب حذف درس دانشجو خواهد شد.


  • پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۰۳:۱۳ ب.ظ
  • سید حسن اسلامی