آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com
کارگاه های اخلاق حرفه ای برای استادان (اخلاق دانشگاهی)


کارگاه های نگارش علمی و دانشگاهی
  • کارگاه مقاله علمی پژوهشی: ضرورت و ساختار، دانشگاه ادیان 13 اردیبهشت، 1391.
  • کارگاه انواع نگارش علمی برای طلاب و معاونان فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور 15 اردیبهشت، 1391.


کارگاه های اخلاق نقد
  • کارگاه اخلاق تعامل با منتقدان برای کارکنان جامعه المصطفی قم، 11 آبان 1392.


این صفحه در حال تکمیل است