آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com

این صفحه شامل اطلاعاتی درباره کارگاهها، راهنمایی رساله، و تدریسهای من است.

 

 

برخی از کارگاه هایی که برگزار کرده ام:

سال 1391:برخی رساله‌هایی که به راهنمایی من انجام شده‌اند:

(شامل مواردی که مشاور بوده‌ام نمی‌شود)

سال 1392:

 • رویکرد اخلاق مراقبت به سقط جنین، میسا هیالی، ارشد، دانشگاه قم، 4/3/1392.

سال 1391:

 • نسبت بنیادگرایی در جهان اسلام و اخلاق جهانی، سارا دهقانی، ارشد، دانشگاه، قم، 12/12/1391.
 • بررسی اخلاقی استثناهای رازداری پزشکی، زینب عبدیان، ارشد، دانشگاه قم، 30/7/1391.
 • توهین به مقدسات، مفاهیم، دامنه و توجیهات اخلاقی، مسعود دیانی، ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 7/10/1391.
 • بررسی مسائل زیست‌محیطی جنگل و مرتع از دیدگاه فقه اسلامی، محمد علی اکبری، ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 16/5/1391.
 • جنبه اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر، سوسن واعظ‌پور، ارشد،   پیام نور، 27/4/1391.
 • راهبرد قیام و دولت مهدی از نظر جنگ و صلح، نفیسه فقیهی مقدس، ارشد،  دانشگاه ادیان و مذاهب، 14/4/1391.
 • شرح و نقد کتاب In a Different Voice، سولماز اعتمادزاده، ارشد، دانشگاه قم،   13/4/1391.
 • بررسی و نقد آرای اخلاقی محمد عابد الجابری، اسلامی‌نسب، ارشد، دانشگاه قم، 11/4/1391.
 • اخلاق خانواده از دیدگاه امام علی عبد المجید بحرینی، ارشد، دانشکده علوم حدیث،   9/3/1391.

سال 1390:

 • مصرف اخلاقی: پیشینه و مبانی، علی اصغر هاشم زاده، ارشد، دانشگاه قم، 13/8/1390.
 • جایگاه اخلاقی مخاطب در رسانه  محمد اصغرزاده  ارشد، دانشگاه قم، 7/7/1390.
 • جایگاه تکفیر از دیدگاه علامه مجلسی و ابن تیمیه،  محمود علیخانی، ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 4/4/1390.
 • تحقیق کتاب مقاصد العلیه فی المطالب السنیه علامه امینی، سید محمد سبط طباطبایی، ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، تابستان 1390.
 • اخلاق سیاسی در نهج البلاغه، سعید بابایی، ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، 1/4/1390.
 • رویکرد مذاهب پنجگانه فقهی به مسائل مستحدثه با تأکید بر موارد مجاز سقط جنین، نسرین فتاحی، ارشد، دانشگاه ادیان و مذهب، 20/5/1390.
سال 1389:

 • نقش جنسیت در اخلاق از نظر اسلام، فرزانه بازدار، ارشد، پیام نور،  10/7/1389.
 • اخلاق مصرف از دیدگاه اسلامی، عدنان آشنا، ارشد، دانشگاه قم،21/9/1389.
 • بررسی مفاهیم اخلاقی متشابه (اعتماد به نفس-تکبر، توکل-بیکارگی)، امین عنصری بد، ارشد، دانشگاه قم، 17/4/1389.
 • فلسفه اسلامی از نگاه مکتب معارفی خراسان، مریم مین‌باشی، ارشد، دانشگاه کاشان،   27/4/1389.
 • بررسی مسائل اخلاقی روش‌های نوین درمان ناباروری از نظر اسلام، ناهید یعقوبیان، ارشد، پیام نور، 23/1/1389.
سال 1388:

 

 • اندیشه‌ها و گرایش‌های اعتزالی نوین در اهل سنت، علی اکبر عبد الاحدی مقدم، ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 24/9/1388.
 • بررسی دیدگاه‌های سید قطب و رشید رضا در فی ظلال القرآن و المنار در باب شیعه، رضاپور، ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 17/8/1388.
 • ضوابط اخلاق پزشکی با تأکید بر رازداری، شکوه احمدی، ارشد، پیام نور، 15/6/1388.
 • مبانی اخلاقی اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایرج کاکایی، ارشد، پیام نور، 23/4/1388.
 • فضائل اصلی اخلاقی در رساله حقوق امام سجاد، سید علی آیت‌ اللهی، ارشد، پیام نور، 5/3/1388.

این صفحه در حال تکمیل است