آدرس سابق «دغدغه های اخلاق و دین» / سید حسن اسلامی

آدرس جدید: HassanEslami.com

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گزارش تحقیق» ثبت شده است

شِپارد هاریسون در تحقیق بر سینماروهای مختلف با توجه به جایی که ترجیح می‌دهند در سینما بنشینند، شخصیت آن‌ها را در چهار گروه جای می‌دهد. گروه نخست، نظاره‌گران یا ناظران هستند که خود را از حادثه جدا می‌کنند و فیلم را برای خودشان می‌بینند (Detached observers). آنان در کناری قرار می‌گیرند و فاصله خود را حفظ می‌کنند. گروه دوم، کسانی که شیفته صفوف جلو هستند و می‌خواهند با دیگران فیلم ببینند، نه برای خودشان. آنان برونگرا، رقابتی و متعصب هستند. گروه سوم کسانی که در وسط می‌نشینند و منعطف هستند. و گروه چهارم، شورشیان نادیدنی (Invisible rebels) که در دوردست می‌نشینند بی آن که خودنمایی کنند. البته برای برخی صندلی صرفاً جایی برای نشستن است و هر جا بود می‌نشینند.
گفتنی است این تحقیق در جایی واقعنما است که تعداد صندلی بیش از بلیطهای فروخته شده باشد و امکان انتخاب فراهم باشد.
 
Shepard, Harrson, "At the movies. You are where you sit: Seating choice can tell a lot about a person, Los Angeles Daily News, 10 July 2001.